פרסם מודעה לבד

פרסם מודעה לבד 

בחירת 5 ספרות ואת הכותרת שמופיעה בשחור צהוב
You need to choose 5 digit and the titile in black and yellow